top of page

För dig som individ

Samtal utifrån dina behov, på plats eller online

 Det finns ofta en anledning till att man befinner sig just där man är. Med hjälp av en gemensam förståelse, ett fokus och nyfikenhet är jag övertygad om att vi kan hitta vägar framåt även om man inte själv ser dom just nu.  Få saker är omöjligt och jag vill dela med mig av min framåtanda, ge riktning och kraft att ta sig vidare. ​Jag valde tidigt i livet yrkesbana utifrån mitt intresse för människor, inkludering, utanförskap och fastnade för kunskapsområdet mellan psykisk och fysisk hälsa, psykologi och statsvetenskap med huvudområde arbetsliv. ​Jag har arbetat med människor i förändring genom individuella samtal sedan 2010. Att få kliva in och gå bredvid en människa en stund av dennas liv, finnas som stöd och glädjas åt framgångar gör mitt liv meningsfullt. Jag har alltid trivts i arbetet med att möta människor, få använda verktyg och teorier och se processer hända.​

 

​ Jag erbjuder karriärcoachning, rehabiliterings samtal och samtalsterapi. 

kaffe bord

Karriärcoachning

Tiden vi spenderar i arbetslivet är en stor del av livet, genom livets olika faser. Det blir allt viktigare att själv få påverka hur arbetslivet ser ut.  I coachningen är ofta målet är att hitta en yrkesroll, en arbetsplats och arbetsvillkor som känns bra för dig! ​Jag kan hjälpa dig att kartlägga vad du vill, dina styrkor och ringar in din möjliga arbetsmarknad och vilka arbetsgivare som passar dig. Jag hjälper dig att utveckla dina ansökningshandlingar, vi går igenom din LinkedIn och jag matchar kontinuerligt dig mot annonser. Vi förbereder arbetsintervjun tillsammans och jag stöttar dig ända fram till löneförhandling och avtalsskrivning. ​Karriärcoachningen är alltid individanpassad och du kan också få hjälp med enskilda moment. Inledningsvis kan vi göra en inventering av just dina behov och du bokar själv de möten du behöver med mig för att det ska bli kostnadseffektivt och flexibelt för dig. Ibland behöver saker få ta tid och ibland är det dags att tillsammans göra en effektiv insats mot ett nytt arbete! 

Image by charlesdeluvio

Arbetslivsinriktade rehabiliteringssamtal

Ibland drabbas vi av kriser, skador eller någon form av ohälsa som gör att arbetslivet inte längre fungerar som tidigare. Eller så förändras arbetsplatsen och det är något som skaver, efter en tid kan det bli dags att själv göra något åt situationen. Hos mig är det dina behov som styr. Jag erbjuder oberoende stöd där jag kan hjälpa dig i din individuella process. Kanske har du kontakt med primärvård, försäkringskassan eller företagshälsovården men söker en oberoende part för att lyfta dina egna tankar. Jag kan också hjälpa dig när du inte har tillgång till annat stöd med allt från att uppnå worklife balance till att hitta strategier vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Kanske är du tillbaka från en sjukskrivning men går i tankarna om att byta arbete? Behöver du förebygga sjukskrivning eller känner att det är dags för nåt nytt? Jag hjälper dig att reda ut vilket stöd du har rätt till. ​Vi börjar med ett individuellt samtal där du berättar om varför du sökt dig till mig och jag om mig, därefter lämnar jag ett förslag på upplägg. Trivs vi med varandra och upplägget känns rätt för dig så bokar vi upp ett par samtal. 

Image by Geran de Klerk

Samtalsterapi

Oro, ångest, stress eller svårt med känslor och relationer är vanliga orsaker till att söka psykoterapi. Eller en upplevd eller pågående kris. När livet förändras kan det finnas behov av att prata med någon, om det som sker och om det som känns tungt. Du kan också känna ett behov av att prata om det som inte sker, en känsla av att du vill nåt mer eller nåt annat, det är något som inte känns bra och skaver. I våra samtal får du hjälp att ta ut en riktning och fatta beslut. Det kan också vara skönt att ha en någon att hålla i handen när man genomför förändringar och tillsammans ta ett steg i taget, bibehålla fokus och hitta energi.​ Jag arbetar integrativt utifrån affekt fokuserad psykodynamisk metod och kognitiv beteendeterapi och tillsammans kartlägger vi tankar, känslor och mönster som du vill förändra.​ Efter första samtalen lämnar jag ett förslag på upplägg och du fattar beslut om vi ska arbeta tillsammans under en tid. Vi väljer tillsammans vad som lämpar sig bäst mellan besök på plats eller digitalt.

 

Jag arbetar under tystnadsplikt.

bottom of page