top of page
Samtal utifrån dina behov, på plats eller online

FÖR DIG SOM INDIVID

Samtal utifrån dina behov, på plats eller online

Vi lever i ett samhälle där stress och psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem samtidigt som det för många kan kännas som ett normaltillstånd. Många av oss har en önskan om att göra mer aktiva val och att leva efter värderingar om vad som är viktigt i livet. Min uppgift är att stärka din förmåga att leva det liv du önskar oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Även att ge stöd och behandling genom livets kriser och vid ohälsa.

Med hjälp av en gemensam förståelse och ett fokus hittar vi vägar framåt även om du inte själv ser dom framför dig just nu. Jag vill dela med mig av min framåtanda, ge riktning och kraft till dig att ta dig vidare. I psykoterapier arbetar jag integrativt med grund i affektfokuserad psykodynamisk metod och kognitiv beteendeterapi där vi väljer behandlingsupplägg utifrån vad som lämpar sig bäst för dig. Att arbeta evidensbaserat är självklart för mig oavsett om det gäller terapi, rehabilitering eller karriärcoachning. Jag d
eltar regelbundet i handledning av legitimerad psykoterapeut vilket gör mig behörig att bedriva psykoterapeutiskt arbete med grundläggande psykoterapiutbildning och fortbildar mig löpande. Jag har ett intresse för hur anknytning, känslor och relationer har påverkat och påverkar oss. Det finns ofta en anledning till att man befinner sig just där man är och varför man gör som man gör. Till skillnad från många karriärcoacher har jag lång akademisk utbildning i beteendevetenskap med inriktning just på karriärvalspsykologi och har därtill arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån Supported Employment och IPS i många år. Att få kliva in och gå bredvid en människa en stund av dennas liv, finnas som stöd och glädjas åt framgångar gör mitt arbetsliv meningsfullt. Jag har alltid trivts i arbetet med att möta människor, få använda verktyg och teorier och se processer hända. 

Urval av svårigheter jag har erfarenhet av att ha arbetat med:

 • Bristande självkänsla

 • Svårigheter i relationer 

 • Konflikthantering 

 • Kränkningar och mobbning

 • Chef- och medarbetarstöd 

 • Mentaliseringssvårigheter 

 • Återgång i arbete 

 • Utmattning 

 • Depression och nedstämdhet 

 • Ätstörning 

 • Ångest och oro 

 • Sömnsvårigheter 

 • Adhd

 • Autism

 • Krishantering 

 • Strukturella problem och minoritets stress

bottom of page