top of page
Karriärcoachning på café

Karriärcoachning

Tiden vi spenderar i arbetslivet är en stor del av livet, genom livets olika faser. Det blir allt viktigare att själv få påverka hur arbetslivet ser ut. I coachningen är ofta målet är att hitta en yrkesroll, en arbetsplats och arbetsvillkor som känns bra. Jag hjälper dig att kartlägga vad du vill, är kvalificerad för och vad som är just dina kompetenser och styrkor. Du får hjälp att hitta din möjliga arbetsmarknad och vilka arbetsgivare som passar dig. Vill du byta bana så arbetar vi istället med hur du kan använda dig av befintlig kompetens och bygga vidare. Tillsammans utvecklar vi dina ansökningshandlingar, vi skapar och effektiviserar din LinkedIn profil och du får kontinuerligt tips på passande annonser. Vi förbereder arbetsintervjun tillsammans och du får stöd ända fram till löneförhandling och avtalsskrivning. Karriärcoachningen är alltid individanpassad och du kan få hjälp med bara utvalda moment. Ibland behöver saker få ta tid och ibland är det dags att tillsammans göra en effektiv insats mot ett nytt arbete! 

bottom of page