top of page

För företag

Företaget erbjuder konsulttjänster hos företag och organisationer som vill kombinera affärsnytta med ökad social hållbarhet. Våra huvudområden är HR- och Diversity management. Jag har lång erfarenhet av att ge organisationer och medarbetare stöd, metoder och verktyg som bidrar till både affärsnytta och ökad social hållbarhet. Jag arbetar med ett proaktivt förhållningssätt och med affärsnyttan i fokus. Mitt mål är att förflyttningen ska gå att mäta och ge resultat över tid. 

Områden:

  • Jämställdhet, mångfald och inkludering i HR-arbetet

  • Employer branding och inkluderande rekrytering

  • Effektiva och inkluderande HR-processer

  • Social hållbarhet i affären

  • Organisationsutveckling inom HR

  • Arbetsrehabilitering, Outplacement och Omställning

  • Grupp- och ledarskapsutveckling

Konsulttjänster

Boka ett kostnadsfritt första möte så går vi igenom vad vi kan hjälpa ditt företag med, tar in en kravspecifikation och återkommer med en offert. 

Programmerare i Office

 Employer branding och inkluderande rekrytering

Vi hjälper företag att utveckla ett starkt arbetsgivarvarumärke och en inkluderande rekryteringsprocess.  Målsättningen är att skapa affärsnytta genom att bygga effektiva inkluderande team. Från hur och var du attraherar kandidater, till hur du rekryterar rätt kompetens mer effektivt.

Image by ThisisEngineering RAEng

Inkluderande och effektiva HR-processer

Från anställning till avslut. Vi hjälper företag att utveckla onboaringprocessen, medarbetarresan och avslut. Med en kvalitativ och inkluderande HR-process får du medarbetare att leverera tidigt, trivas och kan skapa en hälsosam arbetsplats med minskad sjukfrånvaro och prestationer som stödjer företagets målsättningar. 

Image by Brittani Burns

Jämställdhet- mångfald och inkludering

Vi kan hjälpa till att att utveckla  jämställdhet- och mångfaldsplan utifrån företagets individuella behov. Vi kan analysera data, kartlägga förbättringsområden inom jämställdhet- och mångfald, utbilda, föreslå målsättningar och arbetssätt som leder mot önskat resultat.

Image by Christin Hume

 Social hållbarhet i affären

Vi hjälper företag att utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ett social perspektiv. Målsättningen är alltid att bidra till affärsnytta. Många företag har kommit långt med miljömässiga hållbarheten men känner att den sociala hållbarheten halkar efter. Vi kartlägger förbättringsområden och föreslår plan framåt. Vi hjälper även företag med att mäta och rapportera social hållbarhet.

Image by charlesdeluvio

Arbetsrehabilitering, Outplacement och Omställning

Vi kan stötta i enskilda rehabiliteringsärenden eller med strategisk arbetsrehabilitering. Vi hjälper också till med Outplacement och Omställning, för att dina medarbetare ska få ett bra avslut och få möjlighet att ta klivet vidare på ett bra sätt.

Image by Elisa Ventur

Organisationsutveckling inom HR

Vi hjälper företag med processkartläggning och utveckling, utformar rutiner som effektivt driver företagets tjänster mot mål. Allt ifrån leverans processer till medarbetarprocesser. 

bottom of page