top of page

Grundkänslor- Närhet och omsorg får oss att knyta an och skapa meningsfulla relationer

Närhet och omsorg får oss att knyta an och skapa meningsfulla relationer vilket vi ofta längtar efter men som kan vara nog så utmanande. Närhet är vår förmåga att va öppen för att ta in och visa hängivenhet till andra och ge omsorg. Men även att kunna vara sårbar inför andra och känna tilltro till att det finns någon som tar väl hand om oss.


Har vi vuxit upp med anknytningspersoner som inte varit snälla eller som inte har kunnat lyssna in våra behov kan närhet till andra kännas skrämmande, att ta emot kärlek och omsorg kan väcka rädsla, känna varma känslor för andra kan väcka skam och ångest som kan leda till att vi skjuter bort andra när dom kommer för nära för att inte riskera att bli sårade.


Det fina är att vi kan lära om, med trygga andra kan vi hitta nya mönster. När det fungerar som det ska så kan vi må bra och hitta en balans mellan att känna in oss själva och andra utan att förlora oss själva, vi kan vara självständiga samtidigt våga vara beroende av andra på ett sunt sätt. Relationer är viktiga för oss! ❤️


(Vilka som är våra grundkänslor finns olika skolor om. Närhet och omsorg är egentligen inte en grundkänsla utan blandade intryck av intresse/glädje, men in affektfokuserad psykoterapi kan man se den som en grundaffekt/behovskänsla)Grundkänslor- Närhet och omsorg

En bild som beskriver grundkänslor
Grundkänslor- Närhet och omsorg får oss att knyta an och skapa meningsfulla relationer

17 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page