top of page

Samtalsterapi utifrån dina behov

För att hantera livet, känslor och egna behov på ett sunt sätt kan man ibland behöva ta hjälp. Det kan vara en kris där du tillfälligt behöver en utomstående att prata med, eller en vagare känsla av att det är något som inte känns bra och skaver. Genom psykoterapi kan vi reda ut och sätta ord på det som är svårt och tillsammans hitta sätt att komma vidare, acceptera eller förstå orsakerna bakom.

Vanliga orsaker till att söka psykoterapi är att det egna måendet inte är så som du önskar. Du kan kan ha nära till ångest, ensamhetskänslor, uppleva energilöshet som pågått under en tid, svårt att leva med dina känslor eller att må bra i relationer. Psykoterapi kan också vara ett sätt att behandla mer specifika problem som depression, utmattning, eller sömnproblem. Samtalsterapi kan även vara ett sätt att förstå sig själv bättre, lika väl som att man tar hand om kroppen med träning kan man med psykoterapi öka sin mentala motståndskraft.

 

Jag arbetar integrativt vilket innebär att vi individanpassar terapin utifrån dina behov, jag är utbildad inom KBT och Affektfokuserad psykodynamisk terapi. Jag arbetar under tystnadsplikt, för sekretesskyddad journal och deltar regelbundet i handledning med leg. psykoterapeut med handledarutbildning.

 

Varmt välkommen!

Gamla Stan- Image by Oscar Ekholm Grahn
bottom of page