top of page
Psykoterapi, hitta en väg framåt

Psykoterapi i Stockholm

För att hantera livet, känslor och sina egna behov på ett sunt sätt kan man ibland behöva ta hjälp. Det kan också vara en kris som tillfälligt påverkar dig och du känner ett behov av någon utomstående att prata med, om det som sker och om det som känns tungt. Ibland är det mer en känsla av att det är något som inte känns bra och skaver. Genom psykoterapi kan vi reda ut och sätta ord på det som är svårt och tillsammans hitta sätt att komma vidare, acceptera eller förstå orsakerna bakom. Symtom kan vara diffusa men vanliga orsaker till att söka psykoterapi är att det egna måendet inte är så som man önskar, man kan ha nära till ångest, energilöshet som varat under en tid, svåra att leva med sina känslor eller att må bra i relationer. Psykoterapi kan också vara ett sätt att behandla mer specifika problem som depression, utmattning, fobier eller sömnproblem. Ibland kan man också välja att gå i psykoterapi för att förstå sig själv bättre, lika väl som att man tar hand om kroppen med träning kan man med psykoterapi öka sin mentala motståndskraft. Jag arbetar integrativt vilket innebär att vi individanpassar terapin utifrån dina behov men i grunden utgår jag från terapeutiska metoder såsom kbt och affektfokuserad psykodynamisk terapi. 

  

Jag arbetar under tystnadsplikt, för sekretesskyddad journal och deltar regelbundet i handledning.

bottom of page