top of page
Arbetslivsinriktade rehabiliteringssamtal

Ett sunt arbetsliv- rehabsamtal

Ibland drabbas vi av kriser, sjukdomar eller någon form av ohälsa som gör att arbetslivet inte längre fungerar som tidigare. Det är naturliga delar av livet som vi tyvärr behöver förhålla oss till. Eller så förändras arbetsplatsen och det är något som skaver och efter en tid kan det bli dags att själv göra något åt situationen. Jag erbjuder oberoende stöd där jag kan hjälpa dig i din individuella process. Kanske har du kontakt med primärvård, försäkringskassan eller företagshälsovården men söker en oberoende part för att lyfta dina egna tankar. Jag kan också hjälpa dig när du inte har tillgång till annat stöd med allt från att uppnå worklife balance till att hitta strategier vid psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar för att få livet och arbetslivet att fungera optimalt. Kanske är du tillbaka från en sjukskrivning men går i tankarna om att byta arbete? Behöver du förebygga sjukskrivning eller känner att det är dags för nåt nytt? Behöver du hjälpa att reda ut vilket stöd du har rätt till? Vi låter dina behov som styra.

bottom of page