top of page
OM_1695909902783_edited.jpg

Om mig

Jag heter Anna Anouk af Ugglas. Dom senaste 13 åren har jag arbetat med människor och organisationer i förändring inom fältet social välfärd och arbetsmarknad. Under våren 2023 startade jag Anouk!

"Ingen kan göra allt men alla kan göra något"

Jag valde tidigt i livet yrkesbana utifrån mitt intresse för människor och mina värderingar om utanförskap och inkludering.  Kunskapsområden som psykisk och fysisk hälsa, psykologi, människan i arbetslivet, ledarskap och organisation, och social hållbarhet har blivit sånt som jag genom åren har fördjupat mig i. Jag har haft förmånen att få arbeta i både operativa och strategiska roller vilket gör att jag har med mig flera användbara perspektiv. Jag har både en djup och bred kunskap om människor i förändring, behandling och rehabilitering, samt inkludering och organisation.  

Jag har arbetat med människor som befinner sig i förändring till och från sedan 2010. Att få kliva in och gå bredvid en människa en stund av dennas liv, finnas som stöd och glädjas åt framgångar gör mitt arbetsliv meningsfullt. Jag är i grunden beteendevetare med inriktning karriärutveckling och har fortbildning inom bland annat Motiverande intervju (MI), arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Supported Employment (SE), Individual placement and Support (IPS) och Feedback informerad terapi (FIT). Efter att ha arbetat många år enbart med fokus på arbetsliv så ville jag fördjupa mig och kunna arbeta med och behandla fler aspekter av livet. Det blev därför naturligt att bygga på min utbildning med grundläggande psykoterapiutbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) med långsiktiga målet att bli leg. Psykoterapeut. Vägen dit består av flera steg- grundutbildning, att bedriva psykoterapeutiskt arbete under handledning i två år och sedan legitimationsutbildning.   

Innan jag startade Anouk! arbetade jag nästan fem år strategiskt med organisation- och tjänsteutveckling på Samhalls huvudkontor på HR avdelningen. Samhall är en av Sveriges största arbetsgivare, ett statligt bolag och en arbetsmarknadsåtgärd för personer med funktionsnedsättning eller arbetshinder.  Jag hade ansvar för ett av statens ägarmål och har arbetat till största del med förändringsledning för att fler medarbetare skulle få möjlighet att lämna arbetsmarknadsåtgärden och få en anställning på den öppna arbetsmarknaden. Social hållbarhet och hur organisationer kan ta ansvar och bidra till ett inkluderande samhälle har blivit ett naturligt verksamhetsområde med min samlade kompetens.

Under våren 2023 valde jag att starta eget för att få göra allt det jag brinner för och för att jag är mitt bästa jag när jag får olika utmaningar och variation. Jag har alltid trivts i arbetet med att möta människor, få använda verktyg och teorier och se processer ske både i det individuella arbetet och i arbetet med organisationer. 

Lite mer personligt om mig? Balansen mellan arbetsliv och allt det andra som jag vill ska få rum i livet är otroligt viktigt för mig. Jag lever i en queer kontext vilket bidrar till att jag är hyffsat normkritisk. Jag trivs med livet fyllt med tonårsbarn, vänner, friluftsliv, äventyr, och kulturevenemang. Min mening med livet är att göra det vackert varje dag och att med microactions göra världen till en lite bättre plats! 

 

bottom of page