top of page

Vad är affektfokuserad psykodynamisk terapi?

I affektfokuserad psykodynamisk terapi fokuserar vi på våra affekter/grundkänslor/behovssignaler och att förstå omedvetna processer och inlärda mönster som skapar utmaningar för oss. Att fokusera på känslor har visat sig vara en framgångsfaktor i psykoterapi och det finns god evidens för metoden. Affektfokuserad psykodynamisk terapi är en del av den psykodynamiska skolan och är en relationell terapiform.

 

Känslor är informationssignaler. Genom att bli affektmedvetenheten, tolerera och förstå olika behovssignaler kan vi agera på dem på ett mer adekvat sätt och blir mer sanna och genuina mot oss själva och andra. Vi får insikt i vad som är viktigt för oss, vad jag behöver, vad som blir svårt för mig och varför. Genom att kunna förstå och kommunicera våra behov mer effektivt hjälper vi oss själva och blir tydligare för andra. Känslor hjälper oss att få kontakt, skapa meningsfulla relationer och ger livet färg!  


I början av livet är grundkänslor neutralt programmerade och kommer sedan att formas under vår uppväxt beroende på hur våra anknytningspersoner bemöter oss. Inom AFT använder man anknytningsteorin för att förklara hur vi i bästa fall får lära oss att förstå känslan, kunna bära den och göra något konstruktivt av den. Men vi kommer också under vår uppväxt lära oss att tona ner vissa känslor, känslor som inte tolereras av våra anknytningspersoner eller i vår kultur. Våra anknytningspersoner lär oss alltså på ett eller annat sätt att mentalisera oss själva och andra och lär oss hur vi ska förstå och hantera våra egna behov och uttrycka olika känslor. T.ex. är det många som har svårt att uttrycka ilska i form av sund gränssättning och känna positiva känslor för sig själva vilket kan göra att vi hamnar i situationer som vi inte vill vara i för att vi inte vill säga nej.

Genom affektfokuserad psykodynamisk terapi kan vi hitta verktyg för att hantera våra problem och förstå de inre konflikter som påverkar vårt välmående. När vi får bättre tillgång till våra behovssignaler och kan uttrycka oss tydligare, blir vi tryggare, lyckligare och bättre rustade för att hantera livets utmaningar. Affektfokuserad psykodynamiskt terapi är på sätt och vis en utbildning i oss själva (praktiskt affektteori och anknytningsteori) och gör oss motståndskraftiga mot framtida utmaningar.

Det finns gott om evidens för att använda affektfokuserad psykodynamisk terapi som behandling mot oro, ångest, depression, utmaningar i relationer och vid låg självkänsla. 

Affektfokuserad psykodynamisk terapi
Image by S O C I A L . C U T

Läs mer

bottom of page