top of page

Konsulttjänster för företag

Jag erbjuder konsulttjänster till företag och organisationer som vill kombinera affärsnytta med ökad social hållbarhet. Mitt specialistområde är HR- och Diversity management. Jag har lång erfarenhet av att ge organisationer och medarbetare stöd, metoder och verktyg. Mitt mål är att förflyttningen ska gå att mäta och ge resultat för er över tid. Boka ett första möte så går vi igenom era behov, jag tar in en kravspecifikation och återkommer med en offert. 

Hållbar kompetensförsörjning

Hållbar kompetensförsörjning & inkluderande rekrytering

Hur kan ni attrahera kandidater i målgrupper som traditionellt inte söker sig till er? Hur kan ni behålla kompetenta kandidater som

slås ut i en traditionell rekryteringsprocess? Målsättningen är att skapa affärsnytta och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning med effektiva diversifierade team. 

HR-processer

HR-processer för affärsnytta & mångfald  

Med en inkluderande HR-process får ni medarbetare att trivas och leverera. Genom att utveckla onboaringprocessen, medarbetarresan hela vägen till avslut skapar ni en hälsosam arbetsplats med prestationer som stödjer företaget målsättning.  

Jämställdhet- och mångfaldsplan

Strategiskt Jämställdhet-, mångfald 
och inkluderingsarbete 

Vi kan analysera data och kartlägga förbättringsområden inom jämställdhet-, mångfald och inkludering för att sedan föreslå målsättningar och arbetssätt som leder mot ert önskade resultat. 

Social hållbarhet

 Social hållbarhet
i affären

Ta hjälp att utveckla hållbarhetsarbetet utifrån ett socialt perspektiv. Många företag har kommit långt med den miljömässiga hållbarheten men känner att den sociala hållbarheten halkar efter. Vi hjälper er att utveckla en hållbarhetsstrategi, kartlägger förbättringsområden och föreslår en plan framåt. Vi hjälper även företag med att mäta och rapportera social hållbarhet och att utveckla samarbeten för att ni ska nå era mål. 

Outplacecment

Arbetsrehabilitering, Outplacement och Omställning

Få stöd i enskilda rehabiliteringsärenden eller med strategisk arbetsrehabilitering. Vi hjälper också till med Outplacement och Omställning, för att era medarbetare ska få ett bra avslut och få möjlighet att ta klivet vidare på bästa möjliga sätt. Vi kan ge stöd när det finns faktorer som är särskilt försvårande som vid kris, psykisk ohälsa och konflikter.  

Ledarskapsutveckling

Stöd till ledare och medarbetare

Vi hjälper ledare och medarbetare att utvecklas genom ett individuellt utformat stöd. Allt från enstaka coachningssamtal till kontinuerlig handledning. Med specialistkompetens inom inkludering, mångfald, rehabilitering och psykologi har vi förmåga att ge stöd i ledarskapet när det är särskilt svårt.  

bottom of page