top of page
Anna Anouk af Ugglas.jpeg

Hos mig kan du få professionellt stöd oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Kanske upplever du fysiska symtom vid stress, är i riskzonen för utmattning, eller känner att det är något i livet som skaver. Jag erbjuder psykoterapi i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med stress, utmattning, depression, ångest och oro. Jag har HBTQ+ kompetens.

Samtal utifrån dina behov

Vi lever i ett samhälle där stress och psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, många har en önskan om att göra mer aktiva val och att leva efter värderingar om vad som är viktigt i livet. Min uppgift är att stärka din förmåga att leva det liv du önskar oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Även att ge stöd och behandling genom livets kriser och vid ohälsa. Jag arbetar integrativt vilket innebär att vi individanpassar terapin utifrån dina behov, jag är utbildad inom KBT och Affektfokuserad psykodynamisk terapi vid Högskolan Sapu. Jag arbetar under tystnadsplikt, för sekretesskyddad journal och deltar regelbundet i handledning med leg. psykoterapeut med handledarutbildning. Med hjälp av en gemensam förståelse och ett fokus hittar vi vägar framåt även om du inte själv ser dom framför dig just nu.

Hur går psykoterapi till?

Image by Marten Bjork

Exempel på svårigheter jag arbetar med:

 • Stress & utmattning 

 • Ångest & oro

 • Depression & nedstämdhet 

 • Bristande självkänsla & självförtroende

 • Relationsproblem

 • Trauma

 • Krishantering 

 • Ensamhetskänslor

 • Identitetskriser & livsövergångar

 • Neuropsykiatriska diagnoser

 • Strukturella problem och minoritets stress

Vill du gå i terapi? 

Från och med juni utökar jag antalet bokningsbara tider och tar emot nya klienter för psykoterapi och rehabsamtal. Vill du påbörja terapi redan nu i sommar? Nu finns tider måndagar- fredagar och även några lediga kvällstider. Jag har mottagning i Gamla stan och i Vasastan. Varmt välkommen!

bottom of page