top of page

Min mission och vision

är att ge stöd till människor som vill forma ett meningsfullt liv och ett hållbart arbetsliv. Även att skapa förutsättningar för företag att kombinera affärsnytta med social hållbarhet, för att tillsammans bidra till ett snällare och mer hållbart samhälle där ingen lämnas utanför. Min vision är ett hållbart samhälle, där vi tar till vara på oss själva, varandra och naturens resurser.

Vad kan jag hjälpa dig med?

Hos mig kan du få professionellt stöd oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Jag erbjuder psykoterapi, arbetslivsinriktad rehabilitering och karriärcoachning för privatpersoner. Kanske upplever du diffusa fysiska symtom vid stress, är i riskzonen för utmattning och vill uppnå worklife balance, lider av ångest eller söker en terapeut med HBTQ+ kompetens. Eller går i tankar om nytt jobb? Att söka professionell hjälp kan ibland vara det bästa sättet att komma vidare i livet!

Jag tar även konsultuppdrag inom Diversity management, specialistuppdrag inom rehabilitering, samt uppdrag inom ledarskapsutveckling.

bottom of page