top of page

Psykoterapi i Stockholm

Hos mig kan du få professionellt stöd oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Kanske upplever du fysiska symtom vid stress, är i riskzonen för utmattning, eller känner att det är något i livet som skaver. Jag erbjuder psykoterapi i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med stress, utmattning, depression, ångest och oro. Jag har HBTQ+ kompetens.

Samtal utifrån dina behov

Vi lever i ett samhälle där stress och psykisk ohälsa är ett växande samhällsproblem, många har en önskan om att göra mer aktiva val och att leva efter värderingar om vad som är viktigt i livet. Min uppgift är att stärka din förmåga att leva det liv du önskar oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Även att ge stöd och behandling genom livets kriser och vid ohälsa. Med hjälp av en gemensam förståelse och ett fokus hittar vi vägar framåt även om du inte själv ser dom framför dig just nu.

Anna Anouk af Ugglas.jpeg

Svårigheter jag har erfarenhet av att arbeta med

 • Stress & utmattning 

 • Ångest & oro

 • Sömnsvårigheter 

 • Depression & nedstämdhet 

 • Bristande självkänsla & självförtroende

 • Svårigheter i relationer 

 • Krishantering 

 • Ensamhetskänslor

 • Identitetskriser & livsövergångar

 • Neuropsykiatriska diagnoser

 • Strukturella problem och minoritets stress

Boka tid

Från och med april utökar jag antalet bokningsbara tider och tar emot nya klienter för psykoterapi och rehabsamtal. Nu finns tider måndagar- fredagar, måndagskvällar och varannan söndag. Jag har mottagning i Gamla stan och i Vasastan. Varmt välkommen!

bottom of page