top of page

Min mission och vision

är att ge stöd till människor som vill forma ett meningsfullt liv och ett hållbart arbetsliv. Även att skapa förutsättningar för företag att kombinera affärsnytta med social hållbarhet, för att tillsammans bidra till ett snällare och mer hållbart samhälle där ingen lämnas utanför. Min vision är ett hållbart samhälle, där vi tar till vara på oss själva, varandra och naturens resurser.

Psykoterapi i Stockholm

Hos mig kan du få professionellt stöd oavsett om det rör arbetslivet eller livet i stort. Kanske upplever du fysiska symtom vid stress, är i riskzonen för utmattning, eller känner att det är något i livet som skaver. Jag har lång erfarenhet av att arbete med stress, utmattning, depression, ångest och oro och har HBTQ+ kompetens.

 

Jag erbjuder psykoterapi i Stockholm även aktiviteter i naturen för återhämtning och för att främja psykisk och fysisk hälsa. Visste du att det finns gott om forskning som visar att vi mår bättre av att regelbundet vistas ute i naturen? Och att vinterbad kan motverka depression och öka vår stresstålighet? Jag vill dela med mig av min kunskap om hur vi kan leva ett hälsosamt liv och ta hand om oss själva utan att det behöver kosta.

bottom of page