top of page

Utmattning- symtom


Utmattning och stressrelaterad ohälsa är vår tids vanligaste sjukskrivnings orsak och antalet fall fortsätter att öka varje år, 80% av de som drabbas är kvinnor. Utmattning är alltså vanligt, och precis som vid cancer eller andra sjukdomar så kommer det ställa krav på att man får adekvat behandling och det kommer också att förändra och ställa krav på omgivningen under en tid. Symtom kan vara varierande i svårighetsgrad och kan komma och gå över tid.

Vanliga symtom vid utmattning:

  • Kognitiva problem- Svårigheter med minnet, koncentrationen och andra kognitiva funktioner. Det kan vara svårt att fokusera på arbetsuppgifter eller att komma ihåg vardagliga saker.

  • Emotionella symtom: Känslor av nedstämdhet, ångest, irritabilitet eller humörsvängningar. Personer med utmattningssyndrom kan också känna sig känslomässigt labila eller överväldigade av sina känslor.

  • Fysiska symtom: Huvudvärk, muskelsmärta, magbesvär eller andra fysiska besvär utan en uppenbar fysisk orsak.

  • Nedsatt immunförsvar: Upprepade infektioner eller förkylningar kan förekomma på grund av en försvagad immunförsvarsfunktion.

  • Ökad känslighet för stress: Personen kan känna sig överväldigad av stress och ha svårt att hantera även små mängder av det.

  • Sociala och arbetsrelaterade problem: Svårigheter att utföra uppgifter på jobbet eller i vardagen, samt problem med att upprätthålla relationer på grund av den pågående utmattningen.

Det är viktigt att söka professionell hjälp om man upplever dessa symtom för att få en korrekt diagnos och behandlingsplan, vanligt är att få hjälp via sin vårdcentral, via företagshälsovården eller ta hjälp av en terapeut. Att drabbas av utmattning betyder inte att man är svag, personer som drabbas är vanligtvis väldigt högpresterande, har ledande positioner eller arbete som innebär mycket ansvar. Många känner skam över att inte va sig själva och kunna prestera som vanligt, det är också vanligt att man känner rädsla för att inte få tillbaka sin fulla kapacitet. I den akuta fasen arbetar man med att minska stressorer, i vissa fall kan en sjukskrivning vara nödvändig men ibland kan det räcka med att bromsa utvecklingen i tid. Jag har arbetat med psykisk ohälsa i arbetslivet i 14 år, genom psykoterapi och rehabsamtal kartlägger vi din situation och gör en individuell behandlingsplan. Rehabiliteringen består ofta av en kombination av psykologisk behandling, karriärcoachning och praktiskt stöd i att samordna och lösa problem med arbetsgivare, sjukvården och försäkringskassan. Men kom ihåg att allra helst hamnar du inte ens där, va rädd om dig och bromsa utvecklingen i tid!
142 visningar0 kommentarer

Comentarios


bottom of page