top of page

Hur går psykoterapi till?

Ibland börjar terapin med krishantering om något nyligen har inträffat. Annars ägnar vi de första samtalen till att göra en problembeskrivning och sätter upp mål med terapin. Jag vill veta lite mer om dig och ställer frågor så att vi förstår lite mer om hur du har det och har haft det och om det finns livshändelser som gör att vi kan förstå mer om dig, om det finns mönster eller upplevelser i det förflutna att ta hänsyn till. När vi har kommit så långt så brukar "halva jobbet" så att säga vara gjort och jag sätter upp en behandlingsplan och vi bokar in tider.

 

Hos mig kan du få en egen fast tid samma dag och tid varje vecka, det brukar underlätta planeringen för många av mina klienter. Det skapar även kontinuitet så att terapin blir effektiv och det kan vara skönt att veta att du har din stående tid då du kommer att komma till mig när livet är utmanande. Det är möjligt att välja mellan 1h, och 1,5 h sessioner, du väljer själv vad som känns bäst. Jag rekommenderar att man går varje vecka till en början och sen kan man glesa ut mellan samtalen. Det är för att inte tappa för mycket framåtrörelse i behandlingen, att gå i terapi är en kostsam investering i sig själv som man gör under en period och jag är mån om att det blir kostnadseffektivt och bra för dig.

 

Under terapiprocessen och mellan terapisessionerna får du ofta något nytt att ta med dig hem att tänka på, träna på, tips på litteratur att läsa parallellt eller poddavsnitt för att fördjupa terapin och öka din egen kunskap. Jag arbetar feedbackbaserat vilket innebär att jag kontinuerligt ställer frågor och utvärderar hur vi har det i terapin, om jag verkar förstå dig, om vi jobbar med rätt saker och om terapin går framåt. På så vis kan vi anpassa behandlingen och skapa en stark terapirelation. Den terapeutiska relationen har visat sig ha stor betydelse för hur framgångsrik behandlingen blir när man har gjort stora studier om psykoterapi.

I en slutet av en terapiprocess summerar vi terapin, gör en vidmakthållande plan och utvärderar hur du har haft det med mig. Sen planerar hur vi ska ha det framåt, glesar ut samtalen eller avslutar och bokar in en uppföljandesession för att påminna sig efter en tid. Har du tidigare gått i terapi hos mig har du alltid förtur att komma tillbaka och går före i kön. Har man väl öppnat sig för mig och genomfört en terapi vill jag kunna finnas där om livet händer och behov uppstår igen!

bottom of page